Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Diplom till FRO på årsdagen av skogsbränderna 2018

korboleUnder sommaren 2018 inträffade de största skogsbränderna som Sverige sett i modern tid. För att stoppa elden krävdes stor samordning mellan myndigheter, frivilliga och kommuner. Årsdagen av räddningsinsatsens avslutande, den 9:e augusti, uppmärksammandes av länsstyrelsen Gävleborgs län och Ljusdals kommun med en ceremoni på Kårböleskans strax söder om byn Kårböle. FRO representerades av Tomas Åberg, Christopher Andreasson och Kent Jönsson.

Ett par hundra representanter från berörda räddningstjänster, kommuner, frivilligorganisationer, Försvarsmakten, ortsbor, skogsägare med flera deltog i ceremonin där det hölls flera tal. Landshövding Per Bill delade ut diplom till alla organisationer som deltagit på ett eller annat sätt till räddningsinsatsen. Efter avtackningen avtäcktes ett minnesmärke, en rest sten med en hyllande inskription kopplad till räddningsinsatserna.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök