Sommarens signalungdomskurser avslutade

ungdomutNu har det gått en dryg vecka sedan Signalungdoms sommarkurser slutfördes. För en del av ungdomarna bar det emot att åka hem och lämna sina, i många fall nyvunna, vänner. Många ville ha längre kurser.

Planeringen för nästa års kurser är igång och det finns, som vanligt, mer intressant kursinnehåll än tillgänglig tid. Att snickra ihop det blir en utmaning, om än en angenäm sådan. Flera av ungdomarna har meddelat att de gärna kommer nästa år, så det ser lovande ut på elevfronten.

Bilden visar några av ungdomarna på väg hem, några som följer de andra till vakten.