Nyutbildad sambandspersonal för totalförsvarets civila delar

civil1907FRO utbildar sambandsoperatörer och sambandsledare. Kurserna är anpassade för de civila delarna av det nya totalförsvaret och genomförs på uppdrag av MSB. Eleverna skall efter kurserna kunna placeras i krisledningen hos länsstyrelser, regioner eller kommuner som civila förstärkningsresurser.

Kurserna avslutades med en tillämpad sambandsövning. Sambandsenheten för Vellinge kommun satte upp en ledningsplats på Räddningsstationen i Östra Grevie. Under ledning av sambandsledaren har utrymme för stab och samband upprättats i brandmännens fika- och lektionssal. Antenner har riggats på platser som inte ska hindra. Räddningstjänsten i Vellinge har välkomnat oss som en del i vårt samhällsuppdrag och räddningsstationen är ett exempel på en tillfällig ledningsplats. På andra platser och med andra förutsättningar har andra grupper agerat som länsstyrelsen i Skåne samt kommunerna Malmö och Staffanstorp.

Kurserna har pågått i två veckor med omväxlande praktik och teori. Sambandsoperatörerna har gnuggats i signalering på kortvåg, VHF och Rakel, samt övat lägestjänst på analoga kartor. Nytt för sambandsledarna är mer praktik i WIS som är ett informationssystem för samverkan mellan länsstyrelser och deras kommuner samt andra aktörer. Även RIB/Lupp, som är ett informationssystem som används främst inom räddningstjänsten, har praktiserats. Under en stabsdag informerades om bland annat stabsmetodik, informationssäkerhet och vad det kan innebär att vara en tjänsteman. Rakelutbildningen för sambandsledarna behandlade främst sambandsplanering för att ge en djupare kunskap om Rakel-systemet för ett optimalt utnyttjande vid stora händelser.