Utbildning för sambandschefer i hemvärnet på Fårö

HurvardetnuNu har FRO:s kurser för chefer i hemvärnet startat på Fårö Kursgård. Ledningssystembefäl och gruppchefer utbildas för att kunna göra ett bra arbete på sina befattningar i staber på olika nivåer.

Kursen för Stabs- och sambandsgruppchef är lite längre och började därför lite tidigare. Unders första delen av kursen har vi fått hjälp av Lottakåren, genom Elisabeth Persson, som har kört hårt med eleverna med karta, stabsarbete och stabsspel. Eleverna tycker att det har varit bra repetition och de har dessutom lärt sig många nya bra saker. Under kvällen startar vi med enklare övningar som eleverna planerar och genomför med de övriga eleverna.

Senare i veckan kommer det att övas på terrängorientering samt rekognosering av stabsplats med allt som där hör till. Under kursen andra vecka övas i sambandsrekognosering i bataljons ram.